AMECO
LUFT

Vad är Ameco Air?

Företag som använder vattenbaserade kemikalier för sanitet och desinfektion inser vikten av sanitet i luftrummet!

När du införlivar UFB-vatten i blandningsprocessen kommer dina vattenbaserade kemikalier att förbättra kemikaliens prestanda och på grund av bubblornas mikroskopiska storlek kommer luft-VOC att elimineras (beroende på vilken kemikalie som används), när de används för luftsanering/desinfektion .

Varukorg