AMECO
POWIETRZE

Co to jest powietrze Ameco?

Firmy, które stosują chemikalia na bazie wody do sanitacji i dezynfekcji, zdają sobie sprawę, jak ważna jest sanitacja przestrzeni powietrznej!

W przypadku włączenia wody UFB do procesu mieszania, chemikalia na bazie wody poprawią działanie środka chemicznego, a ze względu na mikroskopijny rozmiar pęcherzyków, lotne związki organiczne zostaną wyeliminowane (w zależności od użytego środka chemicznego), gdy są używane do odkażania/dezynfekcji powietrza .

Shopping Cart